Регулатори за газ

Регулатори с директно действие и пилотни регулатори за битови и индустриални потребители. Максимално входящо налягане до 5 bar.

Стабилизатори за газ

Регулираща арматура с максимално налягане 2 bar. Възможности за вградени отсекатели по минимално и максимално налягане.

Филтри

Филтри и филтриращи елементи за газови инсталации.

Електромагнитни вентли

Електомагнитни вентили за газови инсталации. Модели с ръчно и автоматично възстановяване. Опции за регулиране на дебита, скоростта на отваряне, бърз ход, захранвене и др.

Предпазна арматура

Предпазно изпускателни клапи, отсекатели по минимално и максимално налягане, аварийни клапи и термични предпазители за газови инсталации.

Устройства и аксесоари

Пресостати, сеизмични сензори, устройства за проверка на херметичност, клапи със задвижки и др.

Производство на регулираща и предпазна арматура за газови инсталации

Сертифицирани уреди за природен газ, пропан-бутан, биогаз, въздух, мазут, газьол и други флуиди.

Продукти на фокус