ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЕНТИЛИ

Нормално отворени и затворени вентили с ръчно или автоматично възстановяване

DN 15-20-25-32-40-50-65-80-100-125-150

Индустриални електромагнитни вентили
Максимално налягане 0.2, 0.36, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 bar
Тип - нормално затворени
Възстановяване - автоматично
Модели: EVP../NC - EVPC../NC
EV-1 - EV-3 - EV-6 (F - Q - R - S - T)
Опции: Регулируемо бавно отваряне, регулиране на потока, сензор за затворена позиция, регулируем бърз ход
още

DN 200-250-300

Индустриални електромагнитни вентили
Максимално налягане 0.36, 1.0, 3.0, 6.0 bar
Тип - нормално затворени
Възстановяване - автоматично
Модели: EVP../NC - EV-1 - EV-3 - EV-6 (F - R)
Опции: Регулиране на потока, регулиране на скоростта и сензор за затворена позиция
още

DN 15-20-25-32-40-50-65-80-100 EEx

Eлектромагнитни вентили EEx - ATEX ZONE 1
Максимално налягане 0.5, 1.0 bar
Тип - нормално затворени
Възстановяване - автоматично
Модели: EV (F-Q-R-S-T)-1 EEX
Опции: Регулируемо бавно отваряне, регулиране на потока, сензор за затворена позиция, регулируем бърз ход
още

DN 15-20-25-32-40-50 – Н.О.

Електромагнитни вентили
Максимално налягане 0.36, 1.0, 3.0, 6.0 bar
Тип - нормално отворени
Възстановяване - автоматично
Модели: EVA/NA - EVAP/NA
още