РЕГУЛАТОРИ Pmax ≤ 5bar

Газови регулатори с максимално входящо налягене до 5 bar