Политика за поверитeлност

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Ангажимент на „Хийт-ОН“ ООД (респ. дружеството или www.madas.bg) за спазване на поверителност съгласно изискванията на Регламент EU2016/679 на Европейския парламент.

Вашите лични данни са важни за нас.  Тази Политика на поверителност обяснява как защитаваме Вашите данни, когато посещавате този уебсайт или използвате продуктите и услугите предоставени от „Хийт-ОН“ ООД.

 

I. Информация за дружеството

Хийт-ОН ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул./бул. ”Бр. Бъкстон” № 31А, с ЕИК 200674702

За допълнителни въпроси, свързани с обработване на лични данни, моля да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на лични данни на e-mail: offce@zonagas.bg или на тел: +359 2 955 384.

Хийт-ОН ООД, извършва своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на лични данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, с цел да осигури конфиденциалност и законно обработване на данните на своите партньори и представляващите ги физически лица.

 

II. Основни определения

1. „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2. „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

III. Вашите права

Вие имате следните права, които може да упражните чрез подаване на заявление по e-mail, като посочите своите имена и данни за обратна връзка с цел получаване на електронно съобщение.

1. Право на коригиране. Вие имате право да поискате от дружеството да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени.

2. Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) е Ваша правна възможност да поискате от дружеството изтриване на свързаните с Вас лични данни, а дружеството има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложима някоя от посочените по-долу хипотези:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б) Вие възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

в) личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

4. Право за оттегляне на съгласие, което е предоставено за обработване на лични данни. Оттеглянето може да се изпълни чрез писмено заявление в наш офис или по електронна поща.

5. Право за подаване на жалба до Комисия за защита на лични данни – може да подадете жалба до регулаторния компетентен орган срещу неправомерни действия на "Хийт-ОН" ООД по повод обработване на негови лични данни.

Ще Ви отговорим своевременно и при спазване на законния срок.

 

IV. Видове лични данни, които се обработват

"Хийт-ОН" може да обработва лични данни, събрани от Вас, трети страни или могат да бъдат създадени в процеса на договаряне и сключване на договор за изпълнение на поръчка. Без да бъдат предоставени тези данни, дружеството не би могло да преговаря и да сключи с договор за изпълнение на поръчка. "Хийт-ОН" може да обработва различни данни за идентификацията Ви – имена и данни за контакт с Вас – телефонен номер; e-mail; адрес; пощенски адрес; сходна информация за лица за контакт.

Лични данни, които Вие предоставяте. Събираме лични данни, които Вие съзнателно предоставяте, когато използвате www.madas.bg. Данни, които предоставяте посредством кореспонденция с нас (чрез срещи, телефонни разговори писма и т.н.). Информацията, която събираме, зависи от това как Вие използвате www.madas.bg. Например, ако се регистрирате да получавате е-мейл съобщения от нас, ние съхраняваме Вашия е-мейл адрес и всяка свързана с това информация, която предоставяте. Ако комуникирате с нас като използвате характеристиката „Връзка с нас“, ние събираме данните, които предоставяте като попълните заявката „Контакт с нас“ (Име, е-mail и телефон).

www.madas.bg разграничава информацията, от която се нуждаем, за да Ви доставим определен продукт, услуга или да отговорим на Ваше искане („задължителни полета“) и информацията, която макар полезна, е незадължителна за даден продукт, услуга или Ваше искане. Молим да имате предвид, че ако не попълните информацията в задължителните полета, няма да можем да Ви доставим продукта или услугата или да изпълним Вашето искане по електронен път (Без e-mail адрес не можем да осъществим връзка с Вас за изпращане на сертификати или потвърждение на поръчката. Без име и телефонен номер не можем да осигурим доставката на заявената от Вас стока).

При нежелание от Ваша страна за предоставяне на съществената информация необходима за изпълнение на поръчките, услугите ни остават достъпни чрез заявка по телефон и/или получаване на стоките от нашия офис. 

Понякога може да допълним информацията, която ни предоставяте, с информация от други източници, като информация за потвърждаване на Вашия адрес, информация базирана на Вашия пощенски код или информация за Вашия бизнес.

Информация, която ни предоставя Вашия уеб браузър. Събираме информация, която Вашия уеб браузър ни изпраща автоматично. Тази информация обикновено включва Вашия IP адрес, Вашия интернет доставчик, името и версията на операционната Ви система, името и версията на Вашия браузър, датата и времето на посещението Ви и страниците, които разглеждате. „IP адресът“ е уникален номер, който автоматично се записва на Вашия компютър, когато се свързвате в интернет. Използва се, за да се идентифицира „мястото“ на Вашия компютър в киберпространството, за да може да достигне до Вас информацията, която търсите. Ако използвате комутируема връзка или връзка, която задава динамични IP адреси, Вашият компютър получава нов IP адрес всеки път, когато се свързвате в интернет. Ако обаче Вашият компютър е трайно свързан в интернет със статичен IP адрес, то Вашият IP адрес ще бъде същият всеки път, когато използвате компютъра си. Макар да не Ви идентифицира по име, ние третираме IP адреса като лични данни.

Трябва да знаете, че когато отговаряте на електронно съобщение от нас, например като отваряте е-мейл, сваляте изображения или кликвате на линк от електронен бюлетин, Вашият браузър ни информира, че Вие (или някой използващ Вашия е-мейл) прави това. Използваме тази информация, за да подобрим нашия маркетинг. В допълнение, преглеждаме архива на сървъра, където са съхранени IP адресите на посетителите, с цел сигурност и предотвратяване на измами. Ако има съмнения за престъпна дейност, можем да разкрием архива на сървъра и събраната чрез сайта лични данни на съответните разследващи органи, които могат да използват тази информация, за да проследят и идентифицират лица.

 

V. Получатели на лични данни, пред които са или може да бъдат разкрити личните Ви данни

Личните данни основно се обработват от служители на Хийт-ОН. Във връзка с изпълнението на основната си дейност дружеството не получава и не прехвърля лични данни на трети лица, освен в следните случаи:

Нашите доставчици на услуги. 

 • Куриерски и спедиторски фирми (предоставяме информация за лице за контакт, телефон за контакт, име на фирма и адрес за доставка).
 • Фирми поддържащи www.madas.bg и вътрешен софтуер.
 • Нашите доставчици на продукти и услуги: производители на оборудване (за гаранции и преференциални ценови условия), счетоводни фирми, адвокатски кантори и т.н.

Бизнес трансфери.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на компания, която е придобила акции или активи на „Хийт-ОН“ ООД, например в резултат на продажба, сливане, реорганизация или ликвидация.

Спазване на законите и защита на нашите права и правата на другите.

„Хийт-ОН“ ООД може да разкрие лични данни, когато добросъвестно счита, че предоставянето им е необходимо, за да се спази закона, съдебно разпореждане или призовка. Личните данни могат да бъдат разкрити, за да бъде предотвратено или с цел разследване на вероятно престъпление, като измама или кражба на самоличност; за да приложим нашите онлайн условия за ползване на нашия сайт или други споразумения; или за да защитим нашите права или собственост или правата, собствеността или сигурността на нашите потребители или други лица.

 

VI. Цели, свързани с обработване на лични данни

1. Относно изготвяне и сключване на договор, се обработват данни:

 • за да доставяме продуктите, информацията и услугите, които искате;
 • за да предоставим ефективно клиентско обслужване;
 • за да се свържем с Вас за специални оферти и друга информация, която смятаме, че ще Ви бъде полезна (чрез съзнателно абониране за бюлетин);
 • за да се свържем с Вас с информация и съобщения относно ползването на www.madas.bg;
 • за да разберем по-добре Вашите нужди и интереси;
 • за да подобрим съдържанието, функционалността и използването на www.madas.bg;
 • за да следим гаранционни срокове.

 

VII. Политика за бисквитки

Куки файлове „Бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл изпратен от уебсайт и съхранен на компютъра на потребителя, който дава възможност уебсайтът да запомни информацията за Вас и Вашите предпочитания. Ние използваме бисквитки с цел:

 • да събираме информация за начина, по който потребителите използват www.madas.bg, кои линкове използват и колко дълго се задържат на всяка страница;
 • да оценим успеха на нашата уеб или е-мейл реклама.

Използвайки тези уеб технологии, не Ви идентифицираме по име.

Ако не желаете да получавате „бисквитки“, може да настроите Вашия браузър да отказва „бисквитки“ или да Ви алармира, когато запазва „бисквитки“ на Вашия компютър. Можете също да изтриете „бисквитките“ веднага, щом напуснете сайта. Въпреки, че не сте задължени да приемате нашите „бисквитки“, когато посещавате www.madas.bg, ако настроите Вашия браузър да отказва „бисквитки“, няма да можете да използвате всички характеристики и функционалности на нашия сайт.

 

VIII. Технически и организационни мерки за Сигурност

Макар да вземаме разумни мерки съобразно търговската практика да защитим конфиденциалността, целостта и сигурността на личните Ви данни, не можем да гарантираме напълно сигурността на данните. По тази причина настояваме потребителите да вземат мерки, за да защитят своята лична информация докато използват интернет. В тази връзка е важно да споменем, че "Хийт-ОН" не предоставя данни за банкови преводи и друга свързана информация за разплащане по електронна поща на своите клиенти и контрагенти!!!

Защита на паролата. Някои секции от www.madas.bg са защитени с парола. Вие отговаряте за съхранение на тайната на Вашите пароли. Ние имаме право да приемем, че всеки, който използва www.madas.bg с парола, която е свързана с Вас, има право да го прави. Само Вие носите отговорност за действията на лицата, ползващи Вашата парола за достъп до www.madas.bg, дори ако съответното лице не е оторизирано от Вас. Ако има причина да смятате, че паролата Ви е била изложена на риск или използвана без позволение, трябва веднага да я смените чрез функциите на сайта.

Вътрешна защита. "Хийт-ОН" ООД има ясно разписани отговорни лица, които имат достъп до предоставената от Вас информация. Същата е достъпна единствено чрез персонална парола за конкретно лице. Извън www.madas.bg, информацията Ви се съхранява на софтуер, ограничен с персонална парола за достъп и секция за физически лица, достъпна само за разписани служители и достъпна с допълнителна парола. Информация на хартиени носители (фактури, стокови разписки, гаранционни карти, документи със сертификати, приемо-предавателни протоколи и т.н.) се съхранява в заключено помещение и се архивира съгласно изискванията на Българското и Европейско законодателство.

 

IX. Съхранение на Вашите лични данни

Данните, които събираме се съхраняват в eлектронен на Сървър на "СуперХостинг.БГ" ООД, където се помещават всички бази данни на страницата ни. Достъпът до него се случва по HTTP връзка. Допълнително съхраняваме данните Ви в собствен сървър със защитен достъп и хартиено копие в офиса на фирмата.

 

Тази Политика за поверителност е актуализирана за последен път на 16.07.2018г.