• normalno-otvoren-magnet-ventil-m16-rao
  • normalno-otvoren-magnet-ventil-m16-rmc

Информация за продукта

Нормално отворени електомагнитни вентили с ръчно възстановяване 

Модели: M16/RAO NА - максимално налягане 0.5 bar.  Корпус - месинг.

Модели: M16/RMC NА - максимално налягане 0.5 или 6.0 bar. Корпус - алуминий.

Устройството е предназачено за прекъсване на газовия поток, когато към бобината е подадено електичество. Вентилът може да се рестартира само когато детекторът не подава сигнал за опасност.

Референтен стандарт EN 161
В съответствие с директива 2014/68/EU (PED Directive)
В съответствие с директива 2014/34/EU (ATEX Directive)
В съответствие с директива 2014/30/EU (EMC Directive)
В съответствие с директива 2014/35/EU (LVD Directive)

Електомагнитните вентили от серии M16/RAO NА и M16/RMC NА могат да работят с неагресивни газове от 3-те семейства (сухи газове). Захващането е резбово (DN 10 ÷ DN 25) съгласно EN 10226. Захранването може да бъде 12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz, 110 V/50-60 Hz, 230 V/50-60 Hz. Максималното работно налягане е 0.5 или 6 bar (според модела). За нормалното функциониране на вентилите е необходимо околната температура да е в диапазон от -15 до +60 °C, като не се препоръчва повръхностната температура да надвишава 70 °C. Времето за затваряне е под 1 сек.

техническа информация

актуални цени и външни връзки

Comments are closed.