отворени/затворени DN 15-20-25

  • magnet-ventil-zatvoren-otvoren-m16-2
  • magnet-ventil-zatvoren-otvoren-m16

Информация за продукта

Нормално отоворени/затворени електомагнитни вентили с ръчно възстановяване

Модели: M16/RMO NA/NC - максимално налягане 6.0 bar

Тези вентили могат да функционират, както като нормално затворени, така и като нормално отворени. Могат да бъдат рестартирани само ръчно.

Референтен стандарт EN 161
В съответствие с директива 2014/68/EU (PED Directive)
В съответствие с директива 2014/34/EU (ATEX Directive)
В съответствие с директива 2014/30/EU (EMC Directive)
В съответствие с директива 2014/35/EU (LVD Directive)

Електомагнитните вентили от серии M16/RMO NA/NC могат да работят с неагресивни газове от 3-те семейства (сухи газове). Захващането е резбово (DN 15 - DN 20 - DN 25) съгласно EN 10226. Захранването може да бъде 12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz, 110 V/50-60 Hz, 230 V/50-60 Hz. Максималното работно налягане е 0.5 или 6 bar според модела. За нормалното функциониране на вентилите е необходимо околната температура да е в диапазон от -15 до +60 °C, като не се препоръчва повръхностната температура да надвишава 75 °C. Времето за затваряне е под 1 сек.

техническа информация

актуални цени и външни връзки

Comments are closed.