ОТСЕКАТЕЛИ ПО МИНИМАЛНО НАЛЯГАНЕ

  • otsekatel-minimalno-nalyagane

Информация за продукта

Отсекателелите по минимално налягане са предназначени да прекъснат газовия поток след устройството. Затварянето е автоматично и се задейства механично при понижаване на налягането в инсталацията под настроената стойност.

Рестартирането е ръчно и може да се направи само след проверка и отстраняване на проблема, предизвикал затварянето.

В съответствие с директива 2014/34/EU (ATEX Directive)

Отсекателите по минимално налягане от серии MVB/1 MIN могат да работят с неагресивни газове от 3-те семейства (сухи газове). Захващането е резбово (DN 20 ÷ DN 50) съгласно EN 10226 или на фланци PN 16 съгласно ISO 7005 (DN 25 ÷ DN 150). По заявка - захващане на фланци по стандарт ANSI 150. Максималното работно налягане е 0.5 bar. За нормалното функциониране на отсекателите е необходимо околната температура да е в диапазон от -15 до +60 °C, като не се препоръчва повръхностната температура да надвишава 60 °C. Времето за затваряне е под 1 сек.

техническа информация

актуални цени и външни връзки

Comments are closed.