P1= 0.5÷5.0 bar … DN 15-20-25

  • FRG-2MBZ Регулатор за газ DN15-20-25
  • Regulator za gaz FRG-2MCS

Информация за продукта

Регулатори за битови и индустриални нужди, подходящи за природен газ, пропан-бутан и некорозивни газове. Компактните версии (FRG/2MBC - FRG/2MCC - RG/2MCC) се препоръчват за тесни и малки пространства.

Регулаторите могат да бъдат окомплектовани със следните компоненти:

  • вграден филтър
  • отсекател по максимално налягане (OPSO)
  • предпазен клапан
  • отсекател по минимално налягане (UPSO)
  • щуцер за измерване на изходящото налягане

EC сертификати, съгласно EN 88-2
В съответствие с директива 2009/142/EC (Gas Directive)
В съответствие с директива 97/23/EC (PED Directive)
В съответствие с директива 94/9/EC (ATEX Directive)

Регулаторите от серии: FRG/2MB, FRG/2MBC, FRG/2MCS, RG/2MCS, FRG/2MCC и RG/2MCC, могат да работят с неагресивни газове от 3-те семейства (сухи газове). Захващането е резбово (DN 15 - DN 20 - DN 25) съгласно EN 10226 или на фланци (ANSI 150) - по заявка. Минималното работно налягане е 0.5 bar, а максималното е от 3.0 до 5.0 bar. За нормалното функциониране на регулаторите е необходимо околната температура да е в диапазон от -20 до +60 °C, като не се препоръчва повръхностната температура да надвишава 60 °C. При моделите с вграден отсекател по минимално и/или максимано налягане, времето за затваряне е под 1 сек. Всички регулатори са със защитен фактор: F = 4 (5 * 4 = 20 bar), съгласно EN 88-2 точка 7.2

техническа информация

Чертежи в DWG формат

актуални цени и външни връзки

Comments are closed.