P1= 0.5÷5.0 bar … DN 15-20-25 – MTZ

  • Regulator za gaz FRG-2MTZ
Регулатори за газ

Информация за продукта

Регулатори за битови нужди RG/2MTZ и FRG/2MTZ (с вграден филтър), подходящи за природен газ, пропан-бутан и некорозивни газове.

EC сертификати, съгласно EN 88-2

В съответствие с директива 97/23/EC (PED Directive)

Регулаторите от серии: RG/2MTZ и FRG/2MTZ могат да работят с неагресивни газове от 3-те семейства (сухи газове). Захващането е резбово (DN 15 - DN 20 - DN 25) съгласно EN 10226. Максималното работно налягане е до 5.0 bar. За нормалното функциониране на регулаторите е необходимо околната температура да е в диапазон от -20 до +60 °C.

техническа информация

външни връзки

Comments are closed.