P1= 0.5÷5.0 bar … P2= 0.8÷3.0 bar

  • Regulator za gaz FRG-2MBHZ
  • Regulator za gaz RG-2MBHZ

Информация за продукта

Регулатори за индустриални нужди с пилотно действие и дебити до 6000 Nm3/h. Подходящи за природен газ, пропан-бутан, биогаз и некорозивни газове.
Модели: FRG/2MCSH- RG/2MCSH - филтър регулатори или регулатори без отсекатели.
Модели: FRG/2MBH... - RG/2MBH... -филтъп регулатори или регулатори с отсекатели.

Регулаторите могат да бъдат окомплектовани със следните компоненти:

  • вграден филтър
  • отсекател по максимално налягане (OPSO)
  • предпазен клапан
  • отсекател по минимално налягане (UPSO)
  • щуцер за измерване на изходящото налягане

EC сертификати, съгласно EN 88-2
В съответствие с директива 97/23/EC (PED Directive)
В съответствие с директива 2014/34/EU (ATEX Directive; ex EU94/9/EC)

Регулаторите от серии: FRG/2MBH, FRG/2MCSH, RG/2MBH и RG/2MCSH, могат да работят с неагресивни газове от 3-те семейства (сухи газове). Захващането е резбово (DN 15 ÷ DN 50) съгласно EN 10226 или на фланци PN16 (DN 32 - DN 40 - DN 50 - DN 65 - DN 80 - DN 100) съгласно ISO 7005. По заявка присъединяването може да е по стандарт ANSI 150. Максималното работно налягане е до 5.0 bar. За нормалното функциониране на регулаторите е необходимо околната температура да е в диапазон от -20 до +60 °C, като не се препоръчва повръхностната температура да надвишава 60 °C. При моделите с вграден отсекател по минимално и/или максимано налягане, времето за затваряне е под 1 сек. Всички регулатори са със защитен фактор: F = 4 (5 * 4 = 20 bar), съгласно EN 88-2 точка 7.2. Изходящото налягане на серията пилотни регулатори е от 0.8 до 3.0 bar.

техническа информация

Цени и външни връзки

Comments are closed.