DN 20-25-32-40-50 UPSO

  • FRG-2MB MAX
  • FRG-2MB MAX (2)
  • FRG-2MB MAX (3)

Информация за продукта

Стабилизатори с вграден отсекател по минимално налягане

Модели RG/2MB MIN и FRG/2MB MIN (с вграден филтър) - максимално налягане 0.5 или 2.0 bar

Всички модели са подходящи за природен газ, пропан-бутан и некорозивни газове.
Специална версия за биогаз (вътрешни елементи изработени от алуминии, неръждаема стомана и т..н., уплътнения от Viton)
Като допълнителна защита от корозивни газове, може да се заяви версия с катафорезна обработка (уредът се разпознава по специвичния лъскав, черен цвят).

Уредът работи като стандартен стабилизатор, но когато изходящото налягане падне под зададената стойност, отсекателят затваря и спира потока на газ по-нататък по инсталацията. Рестартирането на стабилизатора става само ръчно, след като е отстранена причината за затварянето.

EC сертификати, съгласно EN 88-2
В съответствие с директива 97/23/EC (PED Directive)
В съответствие с директива 94/9/EC (ATEX Directive)

Стабилизаторите от серии: RG/2MB MIN и FRG/2MB MIN могат да работят с неагресивни газове от 3-те семейства (сухи газове). Захващането е резбово (DN 20 ÷ DN 50) съгласно EN 10226 или на фланци по стандарт ANSI 150 - по заявка. Максималното работно налягане е 0.5 bar или 2.0 bar (според модела), а диапазона на настройка на изходящото налягане е от 9 до 500 mbar. За нормалното функциониране на стабилизаторите е необходимо околната температура да е в диапазон от -15 до +60 °C, като не се препоръчва повръхностната температура да надвишава 60 °C. Времето за затваряне на отсекателя е под 1 сек. При моделите с вграден филтър, филтриращите елементи могат да бъдат 50, 20 или 10 микрона.

техническа информация

външни връзки

Comments are closed.