Сеизмични сензори SISMICO M90

  • seizmichen senzor

Информация за продукта

Устройство, което съчетано с електромагнитен вентил или сипрателна арматура със задвижка, затваря притока на газ при сеизмично събитие (с времеви и честотен анализ на ускорение по 3 оси)

Релеен изход позволява задействането на аларми, спиране на електрозахранването и др., като по този начин намалява опасността от пожари и експлозии.

Сензорът може да бъде свързан и към вече монтирани нормално затворени или нормално отворени електромагнитни вентили MADAS.

Сеизмичният сензор е тестван с положителни рузултати от CESI Seriate (Бергамо - Италия) на триосова вибрираща платформа според:

ASCE 25-97 (САЩ) - TS12884 (Турция).

Sesmico M90 трябва да бъде здраво фиксиран към конструктивен елемент (стена или носеща метална конструкция).

техническа информация

ЧЕРТЕЖИ В DWG ФОРМАТ

АКТУАЛНИ ЦЕНИ И ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Comments are closed.