Сензори за херметичност MTC10

  • Senzor-za-hermetichnost-za-gaz

Информация за продукта

Устройство проверяващо херметичността на инсталацията, преди запалването на горелката. Трябва да се използва с електромагнитни вентили съгласно EN 161 и един или два пресостата, съгласно EN 1854. Сензорите за проверка на плътност могат да се използват като окомплектовка на газови инсталации и позволяват монтиране на линии с без изпускателни свещи.

EC сертификати, съгласно EN 1643
В съответствие с директива 2009/142/EC (Gas Directive)
В съответствие с директива 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility)
В съответствие с директива 94/9/EC (ATEX Directive)

техническа информация

АКТУАЛНИ ЦЕНИ И ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Comments are closed.