Битови стабилизатори DN 15-20-25

  • Stabilizator RG-MT

Информация за продукта

Стабилизатори за битови нужди RG/2MT и FRG/2MT (с вграден филтър), подходящи за природен газ, пропан-бутан и некорозивни газове

EC сертификати, съгласно EN 88-1

В съответствие с директива 2009/142/EC (Gas Directive)

Стабилизаторите от серии: RG/2MT и FRG/2MT могат да работят с неагресивни газове от 3-те семейства (сухи газове). Захващането е резбово (DN 15 ÷ DN 25) съгласно EN 10226 или на фланци по стандарт ANSI 150 - по заявка. Максималното работно налягане е съответно 100 mbar (серия А), 100 ÷ 200 mbar (серия B), 200 ÷ 300 mbar (серия C), 300 ÷ 400 mbar (серия D) и 400 ÷ 500 mbar (серия E). За нормалното функциониране на стабилизаторите е необходимо околната температура да е в диапазон от -15 до +60 °C, като не се препоръчва повръхностната температура да надвишава 60 °C. При моделите с вграден филтър, филтриращите елементи могат да бъдат 50, 20 или 10 микрона.

техническа информация

Чертежи в DWG формат

актуални цени и външни връзки

Comments are closed.